Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) siedem części
c) trzy części
d) cztery części
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) „staje się”
b) jest trudna do ujęcia
c) jest zmienna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) prefekturze
b) przedszkolu
c) banku
d) szkole
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) w wypadku samochodowym
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) Bernard Rieux
c) Grand
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty z naruszeniem prawa
c) kłopoty natury osobistej
d) kłopoty rodzinne
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Edith
b) Marlena
c) Jeanie
d) Jeaclin
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) rozpustne
b) urokliwe
c) brzydkie
d) zadbane
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) lata spędzone w Paryżu
c) studia
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie


Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Partii Ludu Algierii
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) tysiąca tygodniowo
b) siedmiuset tygodniowo
c) dwustu tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) benedyktyn
b) dominikanin
c) franciszkanin
d) jezuita
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) Francuzi
c) katolicy
d) muzułmanie
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) autobusy
b) powozy konne
c) tramwaje
d) ryksze
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) choroba
b) głód
c) pogoda
d) złe warunki sanitarne
Rozwiązanie

Mercier to:
a) prefekt Oranu
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) główny komisarz policji
d) ordynator szpitala
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) doktor Rieux
b) Rambert
c) ojciec Paneloux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Castel
b) Rieux
c) Tarrou
d) Rambert
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) przypraw
c) kawy
d) tytoniu
Rozwiązanie


Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) uogólnieniami
b) osobistymi opiniami
c) podsumowaniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 16 kwietnia
c) 29 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) stronniczy
c) subiektywny
d) obiektywny
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Grand i ojciec Paneloux
c) Rieux i Cottard
d) Tarrou i Grand
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1934 roku
b) 1913 roku
c) 1928 roku
d) 1901 roku
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Kartagina
c) Kaligula
d) Herod
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) przypowieścią
c) złudzeniem
d) przenośnią
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Antygonę
c) Odyseusza
d) Hamleta
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) „Magazyn Choroby”
c) Tygodnik Zadżumionych”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) cytaty z Biblii i Koranu
c) przepowiednie św. Augustyna
d) horoskopy i medycyna ludowa
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) na poczcie
b) w szpitalu
c) w banku
d) w katedrze
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) trzecia
c) czwarta
d) druga
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Algierze
d) Lyonie
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia skończyła się
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia zahamowała swój rozwój
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) pastylek mentolowych
c) lodów
d) lizaków
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chaotyczna
b) chronologiczna
c) schematyczna
d) klarowna
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach czterdziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa miesiące po wybuchu epidemii
b) miesiąc po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) ułomny
c) metafizyczny
d) ateistyczny
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na placu miejskim
b) w parku miejskim
c) na targowisku miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Miguel
c) Sancho
d) Michel
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Algierii
c) Tunezji
d) Maroku
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy