Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) pierwsza
c) trzecia
d) czwarta
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) choroba
c) pogoda
d) złe warunki sanitarne
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) czterysta tysięcy mieszkańców
b) dwieście tysięcy mieszkańców
c) pięćset tysięcy mieszkańców
d) sto tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) tytoniu
b) win
c) kawy
d) przypraw
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1901 roku
b) 1928 roku
c) 1913 roku
d) 1934 roku
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Marlena
c) Jeaclin
d) Edith
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) brzydkie
c) zadbane
d) rozpustne
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Antygonę
b) Hamleta
c) Odyseusza
d) Orfeusza i Eurydykę
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) ordynator szpitala
c) prefekt Oranu
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie


Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) cytaty z Biblii i Koranu
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) przepowiednie św. Augustyna
d) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Tarrou
b) Rieux
c) Rambert
d) Castel
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lizaków
b) gumy do żucia
c) lodów
d) pastylek mentolowych
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) studia
b) dzieciństwo spędzone w Algierii
c) czasy pracy w teatrze
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) Joseph Grand
c) ojciec Paneloux
d) doktor Rieux
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Herod
c) Syzyf
d) Kartagina
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty rodzinne
b) kłopoty z naruszeniem prawa
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty natury osobistej
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Miguel
b) Sancho
c) Richel
d) Michel
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) złudzeniem
b) przenośnią
c) przypowieścią
d) metaforą
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) benedyktyn
c) dominikanin
d) jezuita
Rozwiązanie


Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest zmienna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) „staje się”
d) jest trudna do ujęcia
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na placu miejskim
b) w parku miejskim
c) na targowisku miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) uogólnieniami
b) żalem i goryczą
c) podsumowaniami
d) osobistymi opiniami
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) muzułmanie
b) Francuzi
c) Arabowie
d) katolicy
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Paryżu
c) Londynie
d) Algierze
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) metafizyczny
c) teistyczny
d) ateistyczny
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chaotyczna
b) klarowna
c) schematyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) autobusy
c) ryksze
d) tramwaje
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) siedmiuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) dwustu tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Cottard
b) Tarrou i Grand
c) Rieux i Tarrou
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) trzy części
b) siedem części
c) pięć części
d) cztery części
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Magazyn Choroby”
b) Tygodnik Zadżumionych”
c) „Kurier Epidemii”
d) „Przegląd Epidemiologiczny”
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) w banku
c) na poczcie
d) w katedrze
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Tunezji
b) Egipcie
c) Maroku
d) Algierii
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) ojciec Paneloux
b) Jean Tarrou
c) Grand
d) Bernard Rieux
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) prefekturze
c) przedszkolu
d) szkole
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) dwa miesiące po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) miesiąc po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia zahamowała swój rozwój
b) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
c) epidemia przybrała na sile
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Narodowej Partii Algierii
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) obiektywny
b) stronniczy
c) subiektywny
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wypadku samochodowym
b) otruty przez kochankę
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
b) latach trzydziestych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach dwudziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy