Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Oran liczy:
a) sto tysięcy mieszkańców
b) pięćset tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) na poczcie
b) w banku
c) w katedrze
d) w szpitalu
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Odyseusza
b) Hamleta
c) Antygonę
d) Orfeusza i Eurydykę
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) doktor Rieux
b) ojciec Paneloux
c) Rambert
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) tytoniu
b) win
c) kawy
d) przypraw
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) ateistyczny
c) metafizyczny
d) teistyczny
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Narodowej Partii Algierii
d) Francuskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) dominikanin
c) benedyktyn
d) jezuita
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) dzieciństwo spędzone w Algierii
c) studia
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie


Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) uogólnieniami
c) osobistymi opiniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Mercier to:
a) ordynator szpitala
b) prefekt Oranu
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Egipcie
c) Tunezji
d) Algierii
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
c) stronniczy
d) obiektywny
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) Grand
c) ojciec Paneloux
d) Bernard Rieux
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Sancho
b) Richel
c) Miguel
d) Michel
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) rozpustne
c) brzydkie
d) zadbane
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) przedszkolu
b) szkole
c) banku
d) prefekturze
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) na placu miejskim
c) w parku miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) tysiąca tygodniowo
b) dwustu tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) siedmiuset tygodniowo
Rozwiązanie


Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) otruty przez kochankę
c) w wypadku samochodowym
d) zastrzelony przez przyjaciela
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Lyonie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) autobusy
b) powozy konne
c) tramwaje
d) ryksze
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) „staje się”
b) jest zmienna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest trudna do ujęcia
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 25 kwietnia
b) 16 kwietnia
c) 29 kwietnia
d) 8 kwietnia
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Kartagina
c) Kaligula
d) Herod
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) muzułmanie
b) katolicy
c) Arabowie
d) Francuzi
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) trzecia
b) czwarta
c) pierwsza
d) druga
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) przypowieścią
c) złudzeniem
d) przenośnią
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Rieux i Cottard
c) Rieux i Tarrou
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) przepowiednie św. Augustyna
c) cytaty z Biblii i Koranu
d) horoskopy i medycyna ludowa
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty rodzinne
b) kłopoty z naruszeniem prawa
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty natury osobistej
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia skończyła się
b) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia przybrała na sile
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeaclin
b) Edith
c) Marlena
d) Jeanie
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) „Kurier Epidemii”
c) „Magazyn Choroby”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lizaków
b) lodów
c) pastylek mentolowych
d) gumy do żucia
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1913 roku
b) 1901 roku
c) 1934 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) złe warunki sanitarne
b) głód
c) choroba
d) pogoda
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) siedem części
c) trzy części
d) cztery części
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) schematyczna
b) chronologiczna
c) chaotyczna
d) klarowna
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Rambert
c) Castel
d) Tarrou
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa miesiące po wybuchu epidemii
b) miesiąc po wybuchu epidemii
c) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
d) tydzień po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy