Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) brzydkie
c) rozpustne
d) zadbane
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) złe warunki sanitarne
c) pogoda
d) choroba
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) czterysta tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) sto tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Odyseusza
c) Orfeusza i Eurydykę
d) Antygonę
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) ojciec Paneloux
c) Bernard Rieux
d) Grand
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Narodowej Partii Algierii
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Francuskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) studia
b) czasy pracy w teatrze
c) dzieciństwo spędzone w Algierii
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) kawy
b) przypraw
c) win
d) tytoniu
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Londynie
b) Lyonie
c) Paryżu
d) Algierze
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) Joseph Grand
c) doktor Rieux
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie


Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1913 roku
b) 1901 roku
c) 1934 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) uogólnieniami
c) osobistymi opiniami
d) podsumowaniami
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) stronniczy
c) obiektywny
d) subiektywny
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na placu miejskim
b) na targowisku miejskim
c) na stadionie miejskim
d) w parku miejskim
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia zahamowała swój rozwój
b) epidemia przybrała na sile
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Miguel
c) Michel
d) Sancho
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Castel
b) Rieux
c) Rambert
d) Tarrou
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Herod
b) Syzyf
c) Kartagina
d) Kaligula
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lizaków
b) pastylek mentolowych
c) lodów
d) gumy do żucia
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Maroku
c) Algierii
d) Tunezji
Rozwiązanie


W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Rieux i Tarrou
c) Rieux i Cottard
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Kurier Epidemii”
b) „Przegląd Epidemiologiczny”
c) „Magazyn Choroby”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chronologiczna
b) klarowna
c) schematyczna
d) chaotyczna
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) dominikanin
c) benedyktyn
d) jezuita
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) zastrzelony przez przyjaciela
b) otruty przez kochankę
c) w wypadku samochodowym
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) prefekturze
b) banku
c) szkole
d) przedszkolu
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach dwudziestych dwudziestego wieku
c) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
d) latach czterdziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest trudna do ujęcia
c) „staje się”
d) jest zmienna
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w katedrze
b) w szpitalu
c) w banku
d) na poczcie
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) czwarta
c) trzecia
d) druga
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) siedem części
b) pięć części
c) cztery części
d) trzy części
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) dwa miesiące po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) autobusy
b) ryksze
c) powozy konne
d) tramwaje
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Edith
c) Jeanie
d) Jeaclin
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty natury osobistej
d) kłopoty z naruszeniem prawa
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 16 kwietnia
c) 25 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przypowieścią
b) metaforą
c) przenośnią
d) złudzeniem
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) horoskopy i medycyna ludowa
b) cytaty z Biblii i Koranu
c) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
d) przepowiednie św. Augustyna
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) muzułmanie
c) Arabowie
d) katolicy
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) ateistyczny
c) teistyczny
d) metafizyczny
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) pięciuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) ordynator szpitala
c) prefekt Oranu
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy