Dżuma
      Dżuma | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty zdrowotne
c) kłopoty natury osobistej
d) kłopoty rodzinne
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) Arabowie
c) katolicy
d) muzułmanie
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Egipcie
c) Algierii
d) Tunezji
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) stronniczy
b) subiektywny
c) obiektywny
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Tarrou
c) Rieux
d) Castel
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Jeanie
c) Jeaclin
d) Edith
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) czterysta tysięcy mieszkańców
d) dwieście tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Narodowej Partii Algierii
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Francuskiej Partii Komunistycznej
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) uogólnieniami
b) podsumowaniami
c) żalem i goryczą
d) osobistymi opiniami
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) trzy części
c) cztery części
d) siedem części
Rozwiązanie


Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ateistyczny
b) metafizyczny
c) ułomny
d) teistyczny
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) „staje się”
c) jest zmienna
d) jest trudna do ujęcia
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) Rambert
c) ojciec Paneloux
d) doktor Rieux
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Odyseusza
b) Antygonę
c) Hamleta
d) Orfeusza i Eurydykę
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) tramwaje
b) ryksze
c) powozy konne
d) autobusy
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) pięciuset tygodniowo
c) tysiąca tygodniowo
d) siedmiuset tygodniowo
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) studia
c) lata spędzone w Paryżu
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1913 roku
b) 1928 roku
c) 1934 roku
d) 1901 roku
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) zadbane
c) brzydkie
d) rozpustne
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa miesiące po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) trzecia
c) druga
d) czwarta
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) na placu miejskim
c) w parku miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) złe warunki sanitarne
b) choroba
c) pogoda
d) głód
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) w banku
c) w katedrze
d) na poczcie
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) przypraw
c) kawy
d) tytoniu
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Herod
c) Syzyf
d) Kaligula
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) schematyczna
c) chaotyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) przedszkolu
c) szkole
d) prefekturze
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Kurier Epidemii”
b) Tygodnik Zadżumionych”
c) „Magazyn Choroby”
d) „Przegląd Epidemiologiczny”
Rozwiązanie

Mercier to:
a) główny komisarz policji
b) ordynator szpitala
c) prefekt Oranu
d) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) w wypadku samochodowym
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Cottard
b) Rieux i Tarrou
c) Grand i ojciec Paneloux
d) Tarrou i Grand
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) złudzeniem
c) przypowieścią
d) metaforą
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) pastylek mentolowych
b) lodów
c) gumy do żucia
d) lizaków
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 25 kwietnia
b) 29 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 8 kwietnia
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) cytaty z Biblii i Koranu
b) przepowiednie św. Augustyna
c) horoskopy i medycyna ludowa
d) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia skończyła się
b) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia przybrała na sile
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Sancho
c) Miguel
d) Richel
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) ojciec Paneloux
b) Grand
c) Jean Tarrou
d) Bernard Rieux
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach czterdziestych dwudziestego wieku
b) latach trzydziestych dwudziestego wieku
c) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
d) latach dwudziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Lyonie
c) Algierze
d) Londynie
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) jezuita
c) benedyktyn
d) dominikanin
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy
Partner serwisu: