Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) zastrzelony przez przyjaciela
b) w wyniku samobójstwa
c) otruty przez kochankę
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Lyonie
c) Algierze
d) Londynie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) pięciuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) dwustu tygodniowo
d) siedmiuset tygodniowo
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) dominikanin
c) jezuita
d) benedyktyn
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) miesiąc po wybuchu epidemii
c) dwa miesiące po wybuchu epidemii
d) tydzień po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) złudzeniem
c) metaforą
d) przypowieścią
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1901 roku
b) 1928 roku
c) 1934 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) pastylek mentolowych
b) lodów
c) lizaków
d) gumy do żucia
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) pogoda
b) złe warunki sanitarne
c) choroba
d) głód
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) Grand
c) ojciec Paneloux
d) Bernard Rieux
Rozwiązanie


Oran leży w:
a) Algierii
b) Egipcie
c) Maroku
d) Tunezji
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) na poczcie
b) w szpitalu
c) w banku
d) w katedrze
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Cottard
b) Grand i ojciec Paneloux
c) Rieux i Tarrou
d) Tarrou i Grand
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) tramwaje
b) powozy konne
c) autobusy
d) ryksze
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Rambert
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) „Kurier Epidemii”
c) Tygodnik Zadżumionych”
d) „Magazyn Choroby”
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty z naruszeniem prawa
d) kłopoty natury osobistej
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) cytaty z Biblii i Koranu
c) horoskopy i medycyna ludowa
d) przepowiednie św. Augustyna
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) zadbane
c) urokliwe
d) rozpustne
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) w parku miejskim
c) na placu miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie


Opracowaniem serum zajął się:
a) Tarrou
b) Castel
c) Rambert
d) Rieux
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) prefekturze
c) banku
d) przedszkolu
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeaclin
b) Marlena
c) Edith
d) Jeanie
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia skończyła się
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) trzy części
b) siedem części
c) pięć części
d) cztery części
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) uogólnieniami
c) osobistymi opiniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
c) obiektywny
d) stronniczy
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
b) latach dwudziestych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach trzydziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) tytoniu
b) kawy
c) przypraw
d) win
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chaotyczna
b) schematyczna
c) klarowna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) prefekt Oranu
c) ordynator szpitala
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Partii Ludu Algierii
c) Narodowej Partii Algierii
d) Algierskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Sancho
c) Miguel
d) Michel
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) dwieście tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) czterysta tysięcy mieszkańców
d) pięćset tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) Francuzi
c) muzułmanie
d) katolicy
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest zmienna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest trudna do ujęcia
d) „staje się”
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 29 kwietnia
c) 25 kwietnia
d) 16 kwietnia
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) ateistyczny
c) ułomny
d) metafizyczny
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Odyseusza
b) Orfeusza i Eurydykę
c) Hamleta
d) Antygonę
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) studia
b) lata spędzone w Paryżu
c) czasy pracy w teatrze
d) dzieciństwo spędzone w Algierii
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Kaligula
c) Herod
d) Kartagina
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) pierwsza
c) trzecia
d) czwarta
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy