Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

„Dżuma” podzielona jest na:
a) siedem części
b) pięć części
c) trzy części
d) cztery części
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Rieux i Cottard
c) Tarrou i Grand
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) cytaty z Biblii i Koranu
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) przepowiednie św. Augustyna
d) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) Francuzi
c) katolicy
d) muzułmanie
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) stronniczy
b) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
c) subiektywny
d) obiektywny
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeaclin
b) Jeanie
c) Marlena
d) Edith
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) dzieciństwo spędzone w Algierii
c) lata spędzone w Paryżu
d) studia
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) lizaków
c) lodów
d) pastylek mentolowych
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) czwarta
c) trzecia
d) druga
Rozwiązanie


Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Magazyn Choroby”
b) „Przegląd Epidemiologiczny”
c) „Kurier Epidemii”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) rozpustne
b) zadbane
c) urokliwe
d) brzydkie
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) sto tysięcy mieszkańców
b) pięćset tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Bernard Rieux
b) Grand
c) ojciec Paneloux
d) Jean Tarrou
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) podsumowaniami
c) osobistymi opiniami
d) uogólnieniami
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) w parku miejskim
c) na stadionie miejskim
d) na placu miejskim
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
d) latach trzydziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) w banku
c) na poczcie
d) w katedrze
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) kawy
c) przypraw
d) tytoniu
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Herod
c) Kaligula
d) Kartagina
Rozwiązanie


Oran leży w:
a) Maroku
b) Egipcie
c) Algierii
d) Tunezji
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chaotyczna
b) klarowna
c) schematyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) siedmiuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) dwustu tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Orfeusza i Eurydykę
c) Antygonę
d) Odyseusza
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Sancho
c) Richel
d) Miguel
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty natury osobistej
d) kłopoty zdrowotne
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Londynie
c) Lyonie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) „staje się”
b) jest zmienna
c) jest trudna do ujęcia
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Rieux
c) Tarrou
d) Castel
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1934 roku
b) 1913 roku
c) 1928 roku
d) 1901 roku
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) złe warunki sanitarne
b) choroba
c) głód
d) pogoda
Rozwiązanie

Mercier to:
a) prefekt Oranu
b) główny komisarz policji
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) ordynator szpitala
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) prefekturze
c) przedszkolu
d) banku
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) ułomny
c) metafizyczny
d) ateistyczny
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) złudzeniem
b) przenośnią
c) przypowieścią
d) metaforą
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) w wypadku samochodowym
c) otruty przez kochankę
d) zastrzelony przez przyjaciela
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) autobusy
c) ryksze
d) tramwaje
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia skończyła się
b) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
c) epidemia przybrała na sile
d) epidemia zahamowała swój rozwój
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) dominikanin
b) franciszkanin
c) jezuita
d) benedyktyn
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa miesiące po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Narodowej Partii Algierii
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy