Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia skończyła się
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia zahamowała swój rozwój
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) czwarta
b) trzecia
c) pierwsza
d) druga
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) złe warunki sanitarne
c) choroba
d) pogoda
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przypowieścią
b) metaforą
c) przenośnią
d) złudzeniem
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Kartagina
c) Kaligula
d) Herod
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Odyseusza
c) Antygonę
d) Orfeusza i Eurydykę
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) pięciuset tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) tysiąca tygodniowo
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Egipcie
c) Algierii
d) Tunezji
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) zadbane
c) rozpustne
d) brzydkie
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) dominikanin
b) franciszkanin
c) jezuita
d) benedyktyn
Rozwiązanie


Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) „staje się”
b) jest zmienna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest trudna do ujęcia
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) katolicy
b) Arabowie
c) Francuzi
d) muzułmanie
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Grand i ojciec Paneloux
b) Rieux i Cottard
c) Tarrou i Grand
d) Rieux i Tarrou
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) czasy pracy w teatrze
c) studia
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) osobistymi opiniami
b) uogólnieniami
c) żalem i goryczą
d) podsumowaniami
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa miesiące po wybuchu epidemii
b) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) miesiąc po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Mercier to:
a) ordynator szpitala
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) główny komisarz policji
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) schematyczna
b) chaotyczna
c) chronologiczna
d) klarowna
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) trzy części
b) cztery części
c) pięć części
d) siedem części
Rozwiązanie


Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty rodzinne
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty z naruszeniem prawa
d) kłopoty zdrowotne
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Tarrou
c) Rieux
d) Castel
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Narodowej Partii Algierii
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) przedszkolu
b) banku
c) prefekturze
d) szkole
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) na poczcie
b) w katedrze
c) w szpitalu
d) w banku
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Miguel
c) Michel
d) Sancho
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) subiektywny
c) stronniczy
d) obiektywny
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) tramwaje
b) autobusy
c) ryksze
d) powozy konne
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ateistyczny
b) teistyczny
c) metafizyczny
d) ułomny
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach dwudziestych dwudziestego wieku
d) latach czterdziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wypadku samochodowym
b) otruty przez kochankę
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) pastylek mentolowych
b) gumy do żucia
c) lodów
d) lizaków
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Edith
c) Marlena
d) Jeaclin
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na stadionie miejskim
b) na targowisku miejskim
c) na placu miejskim
d) w parku miejskim
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1913 roku
b) 1901 roku
c) 1934 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) ojciec Paneloux
c) Grand
d) Bernard Rieux
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Magazyn Choroby”
b) „Kurier Epidemii”
c) „Przegląd Epidemiologiczny”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 16 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 25 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) przypraw
b) win
c) kawy
d) tytoniu
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) dwieście tysięcy mieszkańców
c) sto tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) horoskopy i medycyna ludowa
b) cytaty z Biblii i Koranu
c) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
d) przepowiednie św. Augustyna
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Algierze
c) Lyonie
d) Londynie
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy