Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) dwa miesiące po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Jeaclin
c) Marlena
d) Edith
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) przedszkolu
c) prefekturze
d) szkole
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) zadbane
b) brzydkie
c) urokliwe
d) rozpustne
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ateistyczny
b) metafizyczny
c) teistyczny
d) ułomny
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia zahamowała swój rozwój
b) epidemia skończyła się
c) epidemia przybrała na sile
d) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chaotyczna
b) klarowna
c) chronologiczna
d) schematyczna
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) studia
b) lata spędzone w Paryżu
c) czasy pracy w teatrze
d) dzieciństwo spędzone w Algierii
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1934 roku
b) 1928 roku
c) 1901 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Narodowej Partii Algierii
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Partii Ludu Algierii
d) Francuskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie


Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Sancho
c) Miguel
d) Michel
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) doktor Rieux
b) Rambert
c) Joseph Grand
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) osobistymi opiniami
b) uogólnieniami
c) podsumowaniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) przenośnią
c) przypowieścią
d) złudzeniem
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) ryksze
c) autobusy
d) tramwaje
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty rodzinne
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Syzyf
c) Herod
d) Kaligula
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest trudna do ujęcia
c) „staje się”
d) jest zmienna
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) tytoniu
b) kawy
c) win
d) przypraw
Rozwiązanie


Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Antygonę
c) Odyseusza
d) Hamleta
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach czterdziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) zastrzelony przez przyjaciela
b) w wyniku samobójstwa
c) otruty przez kochankę
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) główny komisarz policji
c) ordynator szpitala
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) w katedrze
c) na poczcie
d) w banku
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) złe warunki sanitarne
b) pogoda
c) choroba
d) głód
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) cytaty z Biblii i Koranu
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
d) przepowiednie św. Augustyna
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) pierwsza
c) czwarta
d) trzecia
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Algierii
c) Maroku
d) Tunezji
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) obiektywny
c) stronniczy
d) subiektywny
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) trzy części
b) pięć części
c) siedem części
d) cztery części
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) pastylek mentolowych
c) gumy do żucia
d) lizaków
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Castel
c) Rieux
d) Tarrou
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) benedyktyn
b) jezuita
c) franciszkanin
d) dominikanin
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) czterysta tysięcy mieszkańców
b) dwieście tysięcy mieszkańców
c) pięćset tysięcy mieszkańców
d) sto tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) w parku miejskim
c) na placu miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) tysiąca tygodniowo
b) dwustu tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) Tygodnik Zadżumionych”
c) „Magazyn Choroby”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Cottard
b) Tarrou i Grand
c) Grand i ojciec Paneloux
d) Rieux i Tarrou
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Bernard Rieux
b) Grand
c) Jean Tarrou
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) muzułmanie
c) Arabowie
d) katolicy
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Paryżu
c) Lyonie
d) Londynie
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy