Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1928 roku
b) 1934 roku
c) 1913 roku
d) 1901 roku
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) Arabowie
c) muzułmanie
d) katolicy
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Marlena
c) Edith
d) Jeaclin
Rozwiązanie

Mercier to:
a) prefekt Oranu
b) ordynator szpitala
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest trudna do ujęcia
b) jest zmienna
c) „staje się”
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Sancho
b) Michel
c) Miguel
d) Richel
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) szkole
c) prefekturze
d) przedszkolu
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) benedyktyn
c) dominikanin
d) jezuita
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Castel
c) Rieux
d) Tarrou
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) dwieście tysięcy mieszkańców
b) pięćset tysięcy mieszkańców
c) sto tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie


Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na placu miejskim
b) w parku miejskim
c) na targowisku miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) kawy
b) tytoniu
c) win
d) przypraw
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) obiektywny
c) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
d) stronniczy
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) lata spędzone w Paryżu
b) studia
c) czasy pracy w teatrze
d) dzieciństwo spędzone w Algierii
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) osobistymi opiniami
c) uogólnieniami
d) podsumowaniami
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Grand
b) Jean Tarrou
c) Bernard Rieux
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) pogoda
b) głód
c) złe warunki sanitarne
d) choroba
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) pięciuset tygodniowo
b) dwustu tygodniowo
c) tysiąca tygodniowo
d) siedmiuset tygodniowo
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) czwarta
c) trzecia
d) druga
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) cytaty z Biblii i Koranu
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) przepowiednie św. Augustyna
d) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
Rozwiązanie


Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 16 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 25 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) dwa miesiące po wybuchu epidemii
d) miesiąc po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Antygonę
c) Orfeusza i Eurydykę
d) Odyseusza
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) chronologiczna
c) schematyczna
d) chaotyczna
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Syzyf
c) Herod
d) Kartagina
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty rodzinne
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty z naruszeniem prawa
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Tunezji
c) Algierii
d) Egipcie
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Narodowej Partii Algierii
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Londynie
c) Algierze
d) Paryżu
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w katedrze
b) w szpitalu
c) w banku
d) na poczcie
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) zadbane
c) urokliwe
d) rozpustne
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) ateistyczny
c) teistyczny
d) metafizyczny
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia zahamowała swój rozwój
b) epidemia przybrała na sile
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) tramwaje
c) ryksze
d) autobusy
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) „Kurier Epidemii”
c) „Magazyn Choroby”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach dwudziestych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) przenośnią
c) złudzeniem
d) przypowieścią
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) siedem części
b) pięć części
c) trzy części
d) cztery części
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) lizaków
c) pastylek mentolowych
d) gumy do żucia
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wypadku samochodowym
b) otruty przez kochankę
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) ojciec Paneloux
b) Rambert
c) doktor Rieux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Grand i ojciec Paneloux
c) Rieux i Tarrou
d) Rieux i Cottard
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy