Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Londynie
b) Lyonie
c) Algierze
d) Paryżu
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) przepowiednie św. Augustyna
c) cytaty z Biblii i Koranu
d) horoskopy i medycyna ludowa
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Kartagina
c) Herod
d) Syzyf
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Odyseusza
c) Hamleta
d) Antygonę
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) sto tysięcy mieszkańców
b) pięćset tysięcy mieszkańców
c) czterysta tysięcy mieszkańców
d) dwieście tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) studia
c) dzieciństwo spędzone w Algierii
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) kawy
b) przypraw
c) tytoniu
d) win
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) rozpustne
c) zadbane
d) urokliwe
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Tunezji
c) Algierii
d) Egipcie
Rozwiązanie


W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Grand i ojciec Paneloux
c) Rieux i Cottard
d) Rieux i Tarrou
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Sancho
b) Richel
c) Miguel
d) Michel
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) banku
c) przedszkolu
d) prefekturze
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) ojciec Paneloux
c) doktor Rieux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa miesiące po wybuchu epidemii
b) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) tydzień po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) autobusy
b) ryksze
c) tramwaje
d) powozy konne
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) pastylek mentolowych
c) lodów
d) lizaków
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) Tygodnik Zadżumionych”
c) „Kurier Epidemii”
d) „Magazyn Choroby”
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1928 roku
b) 1913 roku
c) 1901 roku
d) 1934 roku
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) w parku miejskim
b) na targowisku miejskim
c) na placu miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie


Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) muzułmanie
c) katolicy
d) Arabowie
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) „staje się”
b) jest zmienna
c) jest trudna do ujęcia
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty natury osobistej
b) kłopoty z naruszeniem prawa
c) kłopoty rodzinne
d) kłopoty zdrowotne
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) metafizyczny
c) ateistyczny
d) teistyczny
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) siedmiuset tygodniowo
Rozwiązanie

Mercier to:
a) prefekt Oranu
b) ordynator szpitala
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) siedem części
b) pięć części
c) cztery części
d) trzy części
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wyniku samobójstwa
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) pogoda
b) głód
c) złe warunki sanitarne
d) choroba
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) trzecia
c) czwarta
d) pierwsza
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Partii Ludu Algierii
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) dominikanin
b) jezuita
c) benedyktyn
d) franciszkanin
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) złudzeniem
c) przenośnią
d) przypowieścią
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) obiektywny
c) stronniczy
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Bernard Rieux
b) Jean Tarrou
c) ojciec Paneloux
d) Grand
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) chaotyczna
c) schematyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Castel
c) Rieux
d) Tarrou
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia zahamowała swój rozwój
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
d) latach dwudziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) uogólnieniami
b) żalem i goryczą
c) podsumowaniami
d) osobistymi opiniami
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Jeanie
c) Jeaclin
d) Edith
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w banku
b) w szpitalu
c) w katedrze
d) na poczcie
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy