Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Cottard jest sprzedawcą:
a) przypraw
b) tytoniu
c) win
d) kawy
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Odyseusza
b) Hamleta
c) Orfeusza i Eurydykę
d) Antygonę
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Narrator „Dżumy” jest:
a) obiektywny
b) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
c) subiektywny
d) stronniczy
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) złe warunki sanitarne
b) choroba
c) głód
d) pogoda
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) przedszkolu
b) szkole
c) banku
d) prefekturze
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia zahamowała swój rozwój
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na stadionie miejskim
b) na placu miejskim
c) w parku miejskim
d) na targowisku miejskim
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Jeaclin
c) Edith
d) Marlena
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Cottard
b) Tarrou i Grand
c) Grand i ojciec Paneloux
d) Rieux i Tarrou
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chaotyczna
b) chronologiczna
c) klarowna
d) schematyczna
Rozwiązanie


Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) na poczcie
c) w banku
d) w katedrze
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) zadbane
c) brzydkie
d) rozpustne
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) ojciec Paneloux
c) Bernard Rieux
d) Grand
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) uogólnieniami
c) podsumowaniami
d) osobistymi opiniami
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Sancho
c) Miguel
d) Richel
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) tysiąca tygodniowo
b) pięciuset tygodniowo
c) dwustu tygodniowo
d) siedmiuset tygodniowo
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1928 roku
b) 1901 roku
c) 1913 roku
d) 1934 roku
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Narodowej Partii Algierii
c) Francuskiej Partii Komunistycznej
d) Algierskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach czterdziestych dwudziestego wieku
b) latach dwudziestych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie


Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) lata spędzone w Paryżu
b) dzieciństwo spędzone w Algierii
c) czasy pracy w teatrze
d) studia
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) pastylek mentolowych
c) gumy do żucia
d) lizaków
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Londynie
b) Algierze
c) Paryżu
d) Lyonie
Rozwiązanie

Mercier to:
a) prefekt Oranu
b) ordynator szpitala
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) benedyktyn
b) franciszkanin
c) jezuita
d) dominikanin
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) druga
c) trzecia
d) czwarta
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wypadku samochodowym
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) otruty przez kochankę
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) katolicy
c) muzułmanie
d) Francuzi
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Algierii
b) Tunezji
c) Maroku
d) Egipcie
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest zmienna
b) „staje się”
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest trudna do ujęcia
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) tydzień po wybuchu epidemii
b) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
c) dwa miesiące po wybuchu epidemii
d) miesiąc po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ateistyczny
b) ułomny
c) teistyczny
d) metafizyczny
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Castel
c) Rieux
d) Tarrou
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Kurier Epidemii”
c) „Przegląd Epidemiologiczny”
d) „Magazyn Choroby”
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) cztery części
b) trzy części
c) siedem części
d) pięć części
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) horoskopy i medycyna ludowa
b) przepowiednie św. Augustyna
c) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty natury osobistej
d) kłopoty z naruszeniem prawa
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) autobusy
c) tramwaje
d) ryksze
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Herod
c) Kartagina
d) Kaligula
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przypowieścią
b) przenośnią
c) metaforą
d) złudzeniem
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy