Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Sancho
c) Michel
d) Miguel
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Antygonę
b) Hamleta
c) Orfeusza i Eurydykę
d) Odyseusza
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) dwa miesiące po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Algierskiej Partii Komunistycznej
b) Francuskiej Partii Komunistycznej
c) Partii Ludu Algierii
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) pastylek mentolowych
b) lodów
c) gumy do żucia
d) lizaków
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) ojciec Paneloux
b) Bernard Rieux
c) Grand
d) Jean Tarrou
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) schematyczna
b) klarowna
c) chaotyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
c) epidemia skończyła się
d) epidemia zahamowała swój rozwój
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) metafizyczny
c) ateistyczny
d) ułomny
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) tytoniu
c) przypraw
d) kawy
Rozwiązanie


Oran leży w:
a) Algierii
b) Egipcie
c) Maroku
d) Tunezji
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) w parku miejskim
b) na targowisku miejskim
c) na stadionie miejskim
d) na placu miejskim
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Magazyn Choroby”
c) „Przegląd Epidemiologiczny”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
c) stronniczy
d) obiektywny
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Rambert
c) Tarrou
d) Castel
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) siedem części
b) cztery części
c) pięć części
d) trzy części
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) osobistymi opiniami
c) uogólnieniami
d) podsumowaniami
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach czterdziestych dwudziestego wieku
b) latach trzydziestych dwudziestego wieku
c) latach dwudziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) złudzeniem
b) przypowieścią
c) metaforą
d) przenośnią
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) ryksze
c) tramwaje
d) autobusy
Rozwiązanie


Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) lata spędzone w Paryżu
c) studia
d) dzieciństwo spędzone w Algierii
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) Francuzi
c) muzułmanie
d) katolicy
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Rieux i Cottard
c) Grand i ojciec Paneloux
d) Tarrou i Grand
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) trzecia
b) czwarta
c) druga
d) pierwsza
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 29 kwietnia
d) 16 kwietnia
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) dominikanin
b) franciszkanin
c) benedyktyn
d) jezuita
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Kartagina
c) Syzyf
d) Herod
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) zadbane
b) urokliwe
c) brzydkie
d) rozpustne
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wypadku samochodowym
b) otruty przez kochankę
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) horoskopy i medycyna ludowa
b) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
c) cytaty z Biblii i Koranu
d) przepowiednie św. Augustyna
Rozwiązanie

Mercier to:
a) prefekt Oranu
b) główny komisarz policji
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) ordynator szpitala
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w katedrze
b) na poczcie
c) w banku
d) w szpitalu
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) szkole
c) przedszkolu
d) prefekturze
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) złe warunki sanitarne
b) choroba
c) głód
d) pogoda
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest trudna do ujęcia
b) „staje się”
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest zmienna
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1934 roku
b) 1913 roku
c) 1928 roku
d) 1901 roku
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) czterysta tysięcy mieszkańców
b) dwieście tysięcy mieszkańców
c) sto tysięcy mieszkańców
d) pięćset tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty natury osobistej
b) kłopoty z naruszeniem prawa
c) kłopoty rodzinne
d) kłopoty zdrowotne
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) ojciec Paneloux
b) Rambert
c) Joseph Grand
d) doktor Rieux
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Jeaclin
c) Jeanie
d) Edith
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) siedmiuset tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) tysiąca tygodniowo
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Algierze
d) Lyonie
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy