Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Michel
c) Sancho
d) Miguel
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Cottard
b) Tarrou i Grand
c) Rieux i Tarrou
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1928 roku
b) 1934 roku
c) 1901 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) trzecia
c) czwarta
d) pierwsza
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) dominikanin
b) jezuita
c) franciszkanin
d) benedyktyn
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) żalem i goryczą
c) uogólnieniami
d) osobistymi opiniami
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Kurier Epidemii”
c) „Magazyn Choroby”
d) „Przegląd Epidemiologiczny”
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Castel
b) Tarrou
c) Rambert
d) Rieux
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) czasy pracy w teatrze
c) studia
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) prefekturze
c) przedszkolu
d) banku
Rozwiązanie


Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Narodowej Partii Algierii
b) Francuskiej Partii Komunistycznej
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) pastylek mentolowych
c) lizaków
d) lodów
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) ojciec Paneloux
b) Grand
c) Bernard Rieux
d) Jean Tarrou
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty rodzinne
d) kłopoty zdrowotne
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) przepowiednie św. Augustyna
b) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
c) horoskopy i medycyna ludowa
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) miesiąc po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) dwa miesiące po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach dwudziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) w katedrze
c) w banku
d) na poczcie
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) zadbane
b) urokliwe
c) rozpustne
d) brzydkie
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) schematyczna
b) klarowna
c) chaotyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie


Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Edith
b) Marlena
c) Jeaclin
d) Jeanie
Rozwiązanie

Mercier to:
a) ordynator szpitala
b) główny komisarz policji
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) w parku miejskim
c) na placu miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Herod
c) Syzyf
d) Kaligula
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Egipcie
c) Algierii
d) Tunezji
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Orfeusza i Eurydykę
c) Odyseusza
d) Antygonę
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) przypowieścią
c) przenośnią
d) złudzeniem
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) subiektywny
c) obiektywny
d) stronniczy
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) choroba
c) złe warunki sanitarne
d) pogoda
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) „staje się”
c) jest zmienna
d) jest trudna do ujęcia
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) autobusy
b) tramwaje
c) powozy konne
d) ryksze
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) tytoniu
c) kawy
d) przypraw
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) muzułmanie
b) Francuzi
c) katolicy
d) Arabowie
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) czterysta tysięcy mieszkańców
d) dwieście tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) metafizyczny
b) teistyczny
c) ateistyczny
d) ułomny
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Lyonie
c) Algierze
d) Londynie
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) ojciec Paneloux
c) Joseph Grand
d) doktor Rieux
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia skończyła się
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia zahamowała swój rozwój
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wypadku samochodowym
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) siedmiuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) siedem części
c) cztery części
d) trzy części
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy