Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) lizaków
c) pastylek mentolowych
d) gumy do żucia
Rozwiązanie

Mercier to:
a) główny komisarz policji
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) ordynator szpitala
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

„Dżuma” podzielona jest na:
a) cztery części
b) siedem części
c) trzy części
d) pięć części
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty rodzinne
d) kłopoty zdrowotne
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) obiektywny
c) stronniczy
d) subiektywny
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) siedmiuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1934 roku
b) 1901 roku
c) 1928 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) przedszkolu
c) banku
d) prefekturze
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) uogólnieniami
c) osobistymi opiniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Odyseusza
c) Antygonę
d) Hamleta
Rozwiązanie


Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) muzułmanie
c) katolicy
d) Arabowie
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) pogoda
b) choroba
c) złe warunki sanitarne
d) głód
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) studia
b) dzieciństwo spędzone w Algierii
c) lata spędzone w Paryżu
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) ojciec Paneloux
b) Jean Tarrou
c) Bernard Rieux
d) Grand
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w banku
b) na poczcie
c) w szpitalu
d) w katedrze
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Rieux i Tarrou
c) Grand i ojciec Paneloux
d) Rieux i Cottard
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) doktor Rieux
b) Rambert
c) Joseph Grand
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) chronologiczna
c) chaotyczna
d) schematyczna
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Tunezji
c) Egipcie
d) Algierii
Rozwiązanie


Ojciec Paneloux to:
a) benedyktyn
b) dominikanin
c) jezuita
d) franciszkanin
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Jeaclin
c) Marlena
d) Edith
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) rozpustne
c) zadbane
d) urokliwe
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Rieux
c) Castel
d) Tarrou
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przypowieścią
b) złudzeniem
c) przenośnią
d) metaforą
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Partii Ludu Algierii
c) Narodowej Partii Algierii
d) Algierskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Sancho
c) Miguel
d) Richel
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) Tygodnik Zadżumionych”
c) „Kurier Epidemii”
d) „Magazyn Choroby”
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia skończyła się
b) epidemia przybrała na sile
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia zahamowała swój rozwój
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Kaligula
c) Kartagina
d) Herod
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) zastrzelony przez przyjaciela
b) otruty przez kochankę
c) w wyniku samobójstwa
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) przepowiednie św. Augustyna
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) autobusy
c) tramwaje
d) ryksze
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa miesiące po wybuchu epidemii
b) miesiąc po wybuchu epidemii
c) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
d) tydzień po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) trzecia
c) pierwsza
d) czwarta
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest zmienna
b) jest trudna do ujęcia
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) „staje się”
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Lyonie
c) Londynie
d) Algierze
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) metafizyczny
b) ateistyczny
c) teistyczny
d) ułomny
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na placu miejskim
b) na stadionie miejskim
c) w parku miejskim
d) na targowisku miejskim
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) kawy
b) win
c) przypraw
d) tytoniu
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy