Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1901 roku
b) 1934 roku
c) 1913 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) w parku miejskim
b) na stadionie miejskim
c) na placu miejskim
d) na targowisku miejskim
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) siedmiuset tygodniowo
b) dwustu tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) tysiąca tygodniowo
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) schematyczna
c) chaotyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
d) dwa miesiące po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) dominikanin
c) benedyktyn
d) jezuita
Rozwiązanie

Mercier to:
a) ordynator szpitala
b) prefekt Oranu
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) ojciec Paneloux
c) Grand
d) Bernard Rieux
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) banku
c) prefekturze
d) przedszkolu
Rozwiązanie


Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) „staje się”
b) jest zmienna
c) jest trudna do ujęcia
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Richel
c) Sancho
d) Miguel
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) tytoniu
b) win
c) przypraw
d) kawy
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Castel
c) Tarrou
d) Rambert
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) ułomny
c) ateistyczny
d) metafizyczny
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) czwarta
b) pierwsza
c) druga
d) trzecia
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Antygonę
c) Orfeusza i Eurydykę
d) Odyseusza
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) przepowiednie św. Augustyna
b) cytaty z Biblii i Koranu
c) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
d) horoskopy i medycyna ludowa
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) doktor Rieux
b) ojciec Paneloux
c) Rambert
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Rieux i Tarrou
c) Rieux i Cottard
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie


Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
b) latach trzydziestych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach dwudziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Kurier Epidemii”
b) „Magazyn Choroby”
c) Tygodnik Zadżumionych”
d) „Przegląd Epidemiologiczny”
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) tramwaje
b) ryksze
c) autobusy
d) powozy konne
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) lata spędzone w Paryżu
b) studia
c) dzieciństwo spędzone w Algierii
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) na poczcie
c) w banku
d) w katedrze
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Paryżu
c) Lyonie
d) Londynie
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Tunezji
c) Maroku
d) Algierii
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) rozpustne
c) zadbane
d) brzydkie
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) lizaków
c) lodów
d) pastylek mentolowych
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Narodowej Partii Algierii
b) Francuskiej Partii Komunistycznej
c) Partii Ludu Algierii
d) Algierskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty natury osobistej
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty z naruszeniem prawa
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Kaligula
c) Syzyf
d) Herod
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) pogoda
c) złe warunki sanitarne
d) choroba
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) obiektywny
b) subiektywny
c) stronniczy
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) katolicy
c) Arabowie
d) muzułmanie
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) dwieście tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) czterysta tysięcy mieszkańców
d) pięćset tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wypadku samochodowym
b) w wyniku samobójstwa
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia zahamowała swój rozwój
c) epidemia skończyła się
d) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) siedem części
b) trzy części
c) cztery części
d) pięć części
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) przenośnią
c) przypowieścią
d) złudzeniem
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Edith
b) Jeanie
c) Jeaclin
d) Marlena
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) uogólnieniami
b) osobistymi opiniami
c) podsumowaniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy