Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) ułomny
c) ateistyczny
d) metafizyczny
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty zdrowotne
c) kłopoty rodzinne
d) kłopoty natury osobistej
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach czterdziestych dwudziestego wieku
b) latach dwudziestych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) pastylek mentolowych
c) lizaków
d) lodów
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) chronologiczna
c) chaotyczna
d) schematyczna
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) prefekturze
c) banku
d) przedszkolu
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Tunezji
b) Egipcie
c) Maroku
d) Algierii
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) tramwaje
b) ryksze
c) autobusy
d) powozy konne
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Algierskiej Partii Komunistycznej
b) Narodowej Partii Algierii
c) Francuskiej Partii Komunistycznej
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Kurier Epidemii”
c) „Przegląd Epidemiologiczny”
d) „Magazyn Choroby”
Rozwiązanie


Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) muzułmanie
b) katolicy
c) Arabowie
d) Francuzi
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 16 kwietnia
c) 25 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Edith
c) Marlena
d) Jeaclin
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) doktor Rieux
c) Rambert
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1901 roku
b) 1928 roku
c) 1934 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) trzy części
c) siedem części
d) cztery części
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) na poczcie
c) w katedrze
d) w banku
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) tysiąca tygodniowo
b) siedmiuset tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) uogólnieniami
c) podsumowaniami
d) osobistymi opiniami
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) przepowiednie św. Augustyna
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie


Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest zmienna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest trudna do ujęcia
d) „staje się”
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) ojciec Paneloux
b) Bernard Rieux
c) Jean Tarrou
d) Grand
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) złe warunki sanitarne
c) choroba
d) pogoda
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przypowieścią
b) złudzeniem
c) metaforą
d) przenośnią
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) czwarta
b) druga
c) trzecia
d) pierwsza
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) dwa miesiące po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Grand i ojciec Paneloux
c) Rieux i Cottard
d) Tarrou i Grand
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) sto tysięcy mieszkańców
b) dwieście tysięcy mieszkańców
c) czterysta tysięcy mieszkańców
d) pięćset tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) dominikanin
b) benedyktyn
c) jezuita
d) franciszkanin
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
b) epidemia skończyła się
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia przybrała na sile
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Sancho
c) Miguel
d) Michel
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) w parku miejskim
b) na stadionie miejskim
c) na placu miejskim
d) na targowisku miejskim
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) ordynator szpitala
c) główny komisarz policji
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Antygonę
b) Orfeusza i Eurydykę
c) Odyseusza
d) Hamleta
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) rozpustne
b) brzydkie
c) urokliwe
d) zadbane
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) obiektywny
b) subiektywny
c) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
d) stronniczy
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) przypraw
c) kawy
d) tytoniu
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Lyonie
d) Algierze
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wypadku samochodowym
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Rieux
c) Tarrou
d) Castel
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Kartagina
c) Herod
d) Syzyf
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) dzieciństwo spędzone w Algierii
c) lata spędzone w Paryżu
d) studia
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy