Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest trudna do ujęcia
b) „staje się”
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest zmienna
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Kaligula
c) Kartagina
d) Herod
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Parabola, zwana jest także:
a) przypowieścią
b) złudzeniem
c) metaforą
d) przenośnią
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty natury osobistej
b) kłopoty zdrowotne
c) kłopoty z naruszeniem prawa
d) kłopoty rodzinne
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) na poczcie
b) w szpitalu
c) w katedrze
d) w banku
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Magazyn Choroby”
c) „Przegląd Epidemiologiczny”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) lizaków
c) gumy do żucia
d) pastylek mentolowych
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) dominikanin
b) jezuita
c) franciszkanin
d) benedyktyn
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) prefekturze
b) przedszkolu
c) banku
d) szkole
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) trzecia
b) pierwsza
c) druga
d) czwarta
Rozwiązanie


Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 25 kwietnia
d) 16 kwietnia
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1928 roku
b) 1934 roku
c) 1913 roku
d) 1901 roku
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Paryżu
c) Londynie
d) Lyonie
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) ryksze
c) tramwaje
d) autobusy
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) obiektywny
c) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
d) stronniczy
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) Arabowie
c) muzułmanie
d) katolicy
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Edith
c) Jeanie
d) Jeaclin
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) teistyczny
c) metafizyczny
d) ateistyczny
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Grand
b) Jean Tarrou
c) Bernard Rieux
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) siedem części
b) cztery części
c) trzy części
d) pięć części
Rozwiązanie


Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) chronologiczna
c) chaotyczna
d) schematyczna
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach dwudziestych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) na stadionie miejskim
c) na placu miejskim
d) w parku miejskim
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Castel
c) Tarrou
d) Rieux
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) pogoda
b) głód
c) choroba
d) złe warunki sanitarne
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) cytaty z Biblii i Koranu
b) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
c) przepowiednie św. Augustyna
d) horoskopy i medycyna ludowa
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wypadku samochodowym
b) w wyniku samobójstwa
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Cottard
b) Rieux i Tarrou
c) Tarrou i Grand
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) przypraw
b) kawy
c) win
d) tytoniu
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) urokliwe
c) zadbane
d) rozpustne
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) czterysta tysięcy mieszkańców
b) dwieście tysięcy mieszkańców
c) pięćset tysięcy mieszkańców
d) sto tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) pięciuset tygodniowo
c) tysiąca tygodniowo
d) siedmiuset tygodniowo
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) osobistymi opiniami
b) podsumowaniami
c) żalem i goryczą
d) uogólnieniami
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) doktor Rieux
b) Joseph Grand
c) Rambert
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Narodowej Partii Algierii
b) Partii Ludu Algierii
c) Francuskiej Partii Komunistycznej
d) Algierskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Mercier to:
a) główny komisarz policji
b) prefekt Oranu
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) ordynator szpitala
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Odyseusza
c) Antygonę
d) Hamleta
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Maroku
c) Tunezji
d) Algierii
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) dwa miesiące po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) miesiąc po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) dzieciństwo spędzone w Algierii
c) studia
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia zahamowała swój rozwój
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Sancho
c) Michel
d) Miguel
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy