Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1928 roku
b) 1901 roku
c) 1934 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) zastrzelony przez przyjaciela
b) w wypadku samochodowym
c) w wyniku samobójstwa
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Narrator „Dżumy” jest:
a) stronniczy
b) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
c) obiektywny
d) subiektywny
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Lyonie
c) Paryżu
d) Londynie
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) ojciec Paneloux
b) Jean Tarrou
c) Grand
d) Bernard Rieux
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) muzułmanie
c) katolicy
d) Francuzi
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) prefekturze
c) szkole
d) przedszkolu
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) dwieście tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) czterysta tysięcy mieszkańców
d) pięćset tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach dwudziestych dwudziestego wieku
c) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
d) latach czterdziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Narodowej Partii Algierii
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie


Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) uogólnieniami
c) żalem i goryczą
d) osobistymi opiniami
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty z naruszeniem prawa
d) kłopoty natury osobistej
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) miesiąc po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) dwa miesiące po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Kaligula
c) Herod
d) Syzyf
Rozwiązanie

Mercier to:
a) ordynator szpitala
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) prefekt Oranu
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Rambert
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) na stadionie miejskim
c) w parku miejskim
d) na placu miejskim
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) złudzeniem
c) przypowieścią
d) metaforą
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) „Magazyn Choroby”
c) „Kurier Epidemii”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) trzecia
c) druga
d) czwarta
Rozwiązanie


Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) ateistyczny
c) metafizyczny
d) ułomny
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Antygonę
c) Odyseusza
d) Orfeusza i Eurydykę
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) przepowiednie św. Augustyna
c) cytaty z Biblii i Koranu
d) horoskopy i medycyna ludowa
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) brzydkie
c) zadbane
d) rozpustne
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) benedyktyn
b) dominikanin
c) franciszkanin
d) jezuita
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) pogoda
b) choroba
c) złe warunki sanitarne
d) głód
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Michel
c) Sancho
d) Miguel
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) schematyczna
b) klarowna
c) chronologiczna
d) chaotyczna
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) pastylek mentolowych
c) lodów
d) lizaków
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w banku
b) w szpitalu
c) w katedrze
d) na poczcie
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) ryksze
b) powozy konne
c) tramwaje
d) autobusy
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) studia
c) lata spędzone w Paryżu
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) „staje się”
c) jest zmienna
d) jest trudna do ujęcia
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Rieux i Tarrou
c) Rieux i Cottard
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia zahamowała swój rozwój
b) epidemia przybrała na sile
c) epidemia skończyła się
d) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Jeaclin
c) Edith
d) Jeanie
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 16 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 25 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) tytoniu
c) przypraw
d) kawy
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Castel
c) Tarrou
d) Rieux
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) trzy części
b) siedem części
c) cztery części
d) pięć części
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Tunezji
b) Egipcie
c) Maroku
d) Algierii
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy