Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Herod
c) Kartagina
d) Kaligula
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) ryksze
c) tramwaje
d) autobusy
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach trzydziestych dwudziestego wieku
c) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
d) latach czterdziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Magazyn Choroby”
b) Tygodnik Zadżumionych”
c) „Kurier Epidemii”
d) „Przegląd Epidemiologiczny”
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) jezuita
c) benedyktyn
d) dominikanin
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) czwarta
b) trzecia
c) pierwsza
d) druga
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) ojciec Paneloux
b) Rambert
c) doktor Rieux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) złudzeniem
c) przenośnią
d) przypowieścią
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) uogólnieniami
c) osobistymi opiniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) zastrzelony przez przyjaciela
b) w wyniku samobójstwa
c) otruty przez kochankę
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie


Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) cytaty z Biblii i Koranu
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) przepowiednie św. Augustyna
d) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty natury osobistej
b) kłopoty z naruszeniem prawa
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty rodzinne
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) studia
c) dzieciństwo spędzone w Algierii
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
c) obiektywny
d) stronniczy
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) w banku
c) na poczcie
d) w katedrze
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 16 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 8 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1913 roku
b) 1934 roku
c) 1901 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) przedszkolu
b) szkole
c) prefekturze
d) banku
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Lyonie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chaotyczna
b) chronologiczna
c) klarowna
d) schematyczna
Rozwiązanie


Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Hamleta
c) Odyseusza
d) Antygonę
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia skończyła się
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia zahamowała swój rozwój
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) metafizyczny
c) ateistyczny
d) teistyczny
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Tarrou i Grand
c) Grand i ojciec Paneloux
d) Rieux i Cottard
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) zadbane
c) urokliwe
d) rozpustne
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Tunezji
b) Maroku
c) Egipcie
d) Algierii
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) siedmiuset tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) tysiąca tygodniowo
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) muzułmanie
b) Arabowie
c) katolicy
d) Francuzi
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Bernard Rieux
b) Jean Tarrou
c) ojciec Paneloux
d) Grand
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Rieux
c) Castel
d) Tarrou
Rozwiązanie

Mercier to:
a) ordynator szpitala
b) główny komisarz policji
c) prefekt Oranu
d) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) choroba
c) pogoda
d) złe warunki sanitarne
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Sancho
b) Richel
c) Michel
d) Miguel
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Jeanie
c) Edith
d) Jeaclin
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) trzy części
b) cztery części
c) siedem części
d) pięć części
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) pastylek mentolowych
c) lizaków
d) lodów
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest zmienna
b) jest trudna do ujęcia
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) „staje się”
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) w parku miejskim
b) na stadionie miejskim
c) na targowisku miejskim
d) na placu miejskim
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) kawy
c) przypraw
d) tytoniu
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) czterysta tysięcy mieszkańców
c) sto tysięcy mieszkańców
d) dwieście tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Partii Ludu Algierii
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) dwa miesiące po wybuchu epidemii
c) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
d) tydzień po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy