Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lizaków
b) pastylek mentolowych
c) gumy do żucia
d) lodów
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Richel
c) Sancho
d) Miguel
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) Grand
c) ojciec Paneloux
d) Bernard Rieux
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chronologiczna
b) klarowna
c) chaotyczna
d) schematyczna
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) cztery części
b) trzy części
c) pięć części
d) siedem części
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1913 roku
b) 1934 roku
c) 1901 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) szkole
c) prefekturze
d) przedszkolu
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) druga
c) trzecia
d) czwarta
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wypadku samochodowym
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wyniku samobójstwa
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) „Magazyn Choroby”
c) „Kurier Epidemii”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie


Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 25 kwietnia
d) 16 kwietnia
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) zadbane
c) brzydkie
d) rozpustne
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) muzułmanie
c) Francuzi
d) katolicy
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) złudzeniem
b) przypowieścią
c) przenośnią
d) metaforą
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) sto tysięcy mieszkańców
b) czterysta tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) pięćset tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) siedmiuset tygodniowo
b) pięciuset tygodniowo
c) tysiąca tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

Mercier to:
a) główny komisarz policji
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) ordynator szpitala
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) przypraw
c) tytoniu
d) kawy
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) studia
b) dzieciństwo spędzone w Algierii
c) lata spędzone w Paryżu
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Orfeusza i Eurydykę
c) Odyseusza
d) Antygonę
Rozwiązanie


Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Paryżu
c) Algierze
d) Londynie
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
b) epidemia skończyła się
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia przybrała na sile
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest trudna do ujęcia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) „staje się”
d) jest zmienna
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Grand i ojciec Paneloux
c) Rieux i Cottard
d) Tarrou i Grand
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeaclin
b) Marlena
c) Edith
d) Jeanie
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) miesiąc po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) dwa miesiące po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) złe warunki sanitarne
c) pogoda
d) choroba
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) stronniczy
c) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
d) obiektywny
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ateistyczny
b) ułomny
c) metafizyczny
d) teistyczny
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) na poczcie
b) w katedrze
c) w szpitalu
d) w banku
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) ojciec Paneloux
c) doktor Rieux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach trzydziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Narodowej Partii Algierii
c) Partii Ludu Algierii
d) Algierskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty z naruszeniem prawa
c) kłopoty natury osobistej
d) kłopoty rodzinne
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) na placu miejskim
c) na stadionie miejskim
d) w parku miejskim
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Castel
c) Tarrou
d) Rambert
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) ryksze
b) tramwaje
c) autobusy
d) powozy konne
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) przepowiednie św. Augustyna
b) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
c) horoskopy i medycyna ludowa
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) uogólnieniami
c) osobistymi opiniami
d) podsumowaniami
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Herod
c) Kaligula
d) Syzyf
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Algierii
c) Egipcie
d) Tunezji
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) jezuita
b) dominikanin
c) franciszkanin
d) benedyktyn
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy