Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Oran liczy:
a) dwieście tysięcy mieszkańców
b) czterysta tysięcy mieszkańców
c) pięćset tysięcy mieszkańców
d) sto tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) złudzeniem
c) metaforą
d) przypowieścią
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) ryksze
b) tramwaje
c) powozy konne
d) autobusy
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
d) latach trzydziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Tarrou
c) Rambert
d) Castel
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Partii Ludu Algierii
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) Rambert
c) doktor Rieux
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty rodzinne
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Antygonę
b) Orfeusza i Eurydykę
c) Hamleta
d) Odyseusza
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) tysiąca tygodniowo
b) siedmiuset tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie


W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) czwarta
c) pierwsza
d) trzecia
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lizaków
b) gumy do żucia
c) pastylek mentolowych
d) lodów
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
c) obiektywny
d) stronniczy
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) studia
b) czasy pracy w teatrze
c) dzieciństwo spędzone w Algierii
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) schematyczna
b) chaotyczna
c) klarowna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wypadku samochodowym
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wyniku samobójstwa
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) choroba
b) złe warunki sanitarne
c) pogoda
d) głód
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) „staje się”
b) jest trudna do ujęcia
c) jest zmienna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) cztery części
b) trzy części
c) pięć części
d) siedem części
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) urokliwe
c) rozpustne
d) zadbane
Rozwiązanie


Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) ułomny
c) metafizyczny
d) ateistyczny
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Edith
b) Jeanie
c) Marlena
d) Jeaclin
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1913 roku
b) 1934 roku
c) 1928 roku
d) 1901 roku
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) cytaty z Biblii i Koranu
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) przepowiednie św. Augustyna
d) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) przedszkolu
c) szkole
d) prefekturze
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Londynie
b) Algierze
c) Paryżu
d) Lyonie
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Rieux i Cottard
c) Tarrou i Grand
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) tytoniu
b) win
c) przypraw
d) kawy
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) osobistymi opiniami
c) uogólnieniami
d) podsumowaniami
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) jezuita
b) franciszkanin
c) benedyktyn
d) dominikanin
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) Tygodnik Zadżumionych”
c) „Magazyn Choroby”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Bernard Rieux
b) Grand
c) ojciec Paneloux
d) Jean Tarrou
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Miguel
b) Michel
c) Sancho
d) Richel
Rozwiązanie

Mercier to:
a) ordynator szpitala
b) prefekt Oranu
c) główny komisarz policji
d) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia skończyła się
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Kaligula
c) Syzyf
d) Herod
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) na stadionie miejskim
c) na placu miejskim
d) w parku miejskim
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) dwa miesiące po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Maroku
c) Tunezji
d) Algierii
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) na poczcie
c) w banku
d) w katedrze
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) muzułmanie
c) Francuzi
d) katolicy
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy