Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Parabola, zwana jest także:
a) przypowieścią
b) metaforą
c) złudzeniem
d) przenośnią
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) cztery części
b) siedem części
c) trzy części
d) pięć części
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) cytaty z Biblii i Koranu
d) przepowiednie św. Augustyna
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) tysiąca tygodniowo
b) siedmiuset tygodniowo
c) dwustu tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) pogoda
c) choroba
d) złe warunki sanitarne
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) ojciec Paneloux
b) Bernard Rieux
c) Jean Tarrou
d) Grand
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wyniku samobójstwa
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia zahamowała swój rozwój
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Odyseusza
c) Antygonę
d) Orfeusza i Eurydykę
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Marlena
c) Jeaclin
d) Edith
Rozwiązanie


W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) czwarta
c) pierwsza
d) trzecia
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w katedrze
b) na poczcie
c) w banku
d) w szpitalu
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) osobistymi opiniami
b) uogólnieniami
c) żalem i goryczą
d) podsumowaniami
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) prefekturze
b) banku
c) przedszkolu
d) szkole
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) lizaków
c) pastylek mentolowych
d) gumy do żucia
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) tytoniu
b) kawy
c) win
d) przypraw
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) metafizyczny
b) ateistyczny
c) teistyczny
d) ułomny
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Rieux i Cottard
c) Tarrou i Grand
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Tarrou
c) Castel
d) Rieux
Rozwiązanie


Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) stronniczy
c) obiektywny
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Lyonie
c) Londynie
d) Algierze
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Herod
b) Kaligula
c) Kartagina
d) Syzyf
Rozwiązanie

Mercier to:
a) prefekt Oranu
b) ordynator szpitala
c) główny komisarz policji
d) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest zmienna
b) „staje się”
c) jest trudna do ujęcia
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Sancho
c) Miguel
d) Michel
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1901 roku
b) 1934 roku
c) 1928 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty rodzinne
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) zadbane
c) urokliwe
d) rozpustne
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) muzułmanie
b) Arabowie
c) Francuzi
d) katolicy
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) schematyczna
b) chronologiczna
c) klarowna
d) chaotyczna
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Przegląd Epidemiologiczny”
c) „Magazyn Choroby”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) autobusy
b) ryksze
c) tramwaje
d) powozy konne
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 29 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Egipcie
c) Tunezji
d) Algierii
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa miesiące po wybuchu epidemii
b) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) tydzień po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) studia
c) czasy pracy w teatrze
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) Joseph Grand
c) ojciec Paneloux
d) doktor Rieux
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) dwieście tysięcy mieszkańców
c) sto tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Algierskiej Partii Komunistycznej
b) Narodowej Partii Algierii
c) Partii Ludu Algierii
d) Francuskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) w parku miejskim
c) na placu miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) jezuita
b) dominikanin
c) benedyktyn
d) franciszkanin
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy