Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) przedszkolu
b) prefekturze
c) banku
d) szkole
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Herod
c) Kartagina
d) Syzyf
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Grand
b) Bernard Rieux
c) Jean Tarrou
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Mercier to:
a) ordynator szpitala
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) główny komisarz policji
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) przypowieścią
c) metaforą
d) złudzeniem
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) chaotyczna
c) schematyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) w parku miejskim
b) na targowisku miejskim
c) na placu miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) osobistymi opiniami
c) podsumowaniami
d) uogólnieniami
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Edith
c) Jeaclin
d) Marlena
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Narodowej Partii Algierii
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie


Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty rodzinne
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty z naruszeniem prawa
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Cottard
b) Rieux i Tarrou
c) Tarrou i Grand
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
b) latach trzydziestych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach dwudziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) studia
b) lata spędzone w Paryżu
c) czasy pracy w teatrze
d) dzieciństwo spędzone w Algierii
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) jezuita
b) franciszkanin
c) benedyktyn
d) dominikanin
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) pięciuset tygodniowo
b) siedmiuset tygodniowo
c) tysiąca tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) zadbane
c) rozpustne
d) urokliwe
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Tunezji
b) Egipcie
c) Algierii
d) Maroku
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) autobusy
c) tramwaje
d) ryksze
Rozwiązanie


Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) przepowiednie św. Augustyna
c) cytaty z Biblii i Koranu
d) horoskopy i medycyna ludowa
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Kurier Epidemii”
b) „Przegląd Epidemiologiczny”
c) „Magazyn Choroby”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) złe warunki sanitarne
b) głód
c) pogoda
d) choroba
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) druga
c) czwarta
d) trzecia
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1928 roku
b) 1934 roku
c) 1913 roku
d) 1901 roku
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) lizaków
c) lodów
d) pastylek mentolowych
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) trzy części
b) cztery części
c) siedem części
d) pięć części
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) muzułmanie
c) Francuzi
d) katolicy
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) dwieście tysięcy mieszkańców
b) pięćset tysięcy mieszkańców
c) sto tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Antygonę
b) Odyseusza
c) Orfeusza i Eurydykę
d) Hamleta
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Sancho
c) Miguel
d) Michel
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) przypraw
b) win
c) tytoniu
d) kawy
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest trudna do ujęcia
b) „staje się”
c) jest zmienna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) otruty przez kochankę
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Londynie
c) Algierze
d) Paryżu
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia zahamowała swój rozwój
c) epidemia skończyła się
d) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) tydzień po wybuchu epidemii
b) dwa miesiące po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) ateistyczny
c) metafizyczny
d) ułomny
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) stronniczy
b) obiektywny
c) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
d) subiektywny
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) w banku
c) na poczcie
d) w katedrze
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Castel
c) Rieux
d) Tarrou
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) doktor Rieux
c) Rambert
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy