Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Cottard jest sprzedawcą:
a) kawy
b) tytoniu
c) przypraw
d) win
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) „Magazyn Choroby”
c) „Kurier Epidemii”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) pogoda
b) złe warunki sanitarne
c) głód
d) choroba
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) trzecia
b) pierwsza
c) druga
d) czwarta
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) schematyczna
c) chaotyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) przypowieścią
c) złudzeniem
d) przenośnią
Rozwiązanie

Mercier to:
a) prefekt Oranu
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) ordynator szpitala
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wypadku samochodowym
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Francuskiej Partii Komunistycznej
c) Narodowej Partii Algierii
d) Algierskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) obiektywny
b) stronniczy
c) subiektywny
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie


Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Herod
c) Kartagina
d) Kaligula
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) dominikanin
c) benedyktyn
d) jezuita
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Antygonę
b) Hamleta
c) Odyseusza
d) Orfeusza i Eurydykę
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) osobistymi opiniami
c) żalem i goryczą
d) uogólnieniami
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) cytaty z Biblii i Koranu
b) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
c) horoskopy i medycyna ludowa
d) przepowiednie św. Augustyna
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia zahamowała swój rozwój
b) epidemia przybrała na sile
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) lata spędzone w Paryżu
b) studia
c) dzieciństwo spędzone w Algierii
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lizaków
b) lodów
c) pastylek mentolowych
d) gumy do żucia
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) pięciuset tygodniowo
c) tysiąca tygodniowo
d) siedmiuset tygodniowo
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) dwieście tysięcy mieszkańców
c) sto tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie


Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty natury osobistej
d) kłopoty zdrowotne
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) ojciec Paneloux
b) doktor Rieux
c) Rambert
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) siedem części
c) trzy części
d) cztery części
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 16 kwietnia
b) 29 kwietnia
c) 25 kwietnia
d) 8 kwietnia
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Sancho
c) Miguel
d) Michel
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Paryżu
c) Algierze
d) Londynie
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Grand i ojciec Paneloux
b) Rieux i Cottard
c) Rieux i Tarrou
d) Tarrou i Grand
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Tarrou
b) Rambert
c) Castel
d) Rieux
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) katolicy
b) muzułmanie
c) Francuzi
d) Arabowie
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) teistyczny
c) metafizyczny
d) ateistyczny
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na placu miejskim
b) na targowisku miejskim
c) w parku miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Algierii
b) Egipcie
c) Maroku
d) Tunezji
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) „staje się”
c) jest trudna do ujęcia
d) jest zmienna
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Jeanie
c) Jeaclin
d) Edith
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1928 roku
b) 1913 roku
c) 1934 roku
d) 1901 roku
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach dwudziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) prefekturze
b) przedszkolu
c) banku
d) szkole
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) zadbane
c) brzydkie
d) rozpustne
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) ryksze
b) powozy konne
c) autobusy
d) tramwaje
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w banku
b) na poczcie
c) w szpitalu
d) w katedrze
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) dwa miesiące po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Grand
b) Bernard Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Jean Tarrou
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy