Dżuma
      Dżuma | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1934 roku
b) 1928 roku
c) 1913 roku
d) 1901 roku
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) trzecia
c) pierwsza
d) czwarta
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) przypowieścią
c) złudzeniem
d) metaforą
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) prefekturze
b) przedszkolu
c) banku
d) szkole
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) dwa miesiące po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia zahamowała swój rozwój
b) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
c) epidemia skończyła się
d) epidemia przybrała na sile
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) obiektywny
b) stronniczy
c) subiektywny
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) siedmiuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) dwustu tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) gumy do żucia
c) pastylek mentolowych
d) lizaków
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Sancho
c) Richel
d) Miguel
Rozwiązanie


W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Rieux i Cottard
c) Tarrou i Grand
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Castel
c) Rieux
d) Tarrou
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) przypraw
b) tytoniu
c) kawy
d) win
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) osobistymi opiniami
b) żalem i goryczą
c) podsumowaniami
d) uogólnieniami
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 16 kwietnia
b) 29 kwietnia
c) 8 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Jeaclin
c) Edith
d) Jeanie
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) zadbane
c) rozpustne
d) brzydkie
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) lata spędzone w Paryżu
c) czasy pracy w teatrze
d) studia
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Francuskiej Partii Komunistycznej
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) cytaty z Biblii i Koranu
c) przepowiednie św. Augustyna
d) horoskopy i medycyna ludowa
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty natury osobistej
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) w wypadku samochodowym
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) czterysta tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) sto tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Lyonie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) ordynator szpitala
c) główny komisarz policji
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) złe warunki sanitarne
b) pogoda
c) choroba
d) głód
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) w parku miejskim
b) na stadionie miejskim
c) na placu miejskim
d) na targowisku miejskim
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Maroku
c) Algierii
d) Tunezji
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest zmienna
b) jest trudna do ujęcia
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) „staje się”
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Kurier Epidemii”
b) „Magazyn Choroby”
c) „Przegląd Epidemiologiczny”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) na poczcie
c) w banku
d) w katedrze
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Kartagina
c) Kaligula
d) Herod
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Grand
b) ojciec Paneloux
c) Jean Tarrou
d) Bernard Rieux
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Orfeusza i Eurydykę
c) Antygonę
d) Odyseusza
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) muzułmanie
b) Francuzi
c) katolicy
d) Arabowie
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chaotyczna
b) chronologiczna
c) klarowna
d) schematyczna
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Rambert
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) autobusy
b) tramwaje
c) powozy konne
d) ryksze
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach czterdziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) dominikanin
c) jezuita
d) benedyktyn
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ateistyczny
b) teistyczny
c) metafizyczny
d) ułomny
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) siedem części
c) trzy części
d) cztery części
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy
Partner serwisu: