Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) studia
b) czasy pracy w teatrze
c) dzieciństwo spędzone w Algierii
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) czwarta
b) pierwsza
c) druga
d) trzecia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Rambert
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) w wypadku samochodowym
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) „Magazyn Choroby”
c) Tygodnik Zadżumionych”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 29 kwietnia
c) 25 kwietnia
d) 16 kwietnia
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) choroba
b) złe warunki sanitarne
c) głód
d) pogoda
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Rieux i Cottard
c) Tarrou i Grand
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) muzułmanie
c) Arabowie
d) katolicy
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) Bernard Rieux
c) Grand
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie


Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) w parku miejskim
b) na targowisku miejskim
c) na stadionie miejskim
d) na placu miejskim
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Odyseusza
b) Antygonę
c) Orfeusza i Eurydykę
d) Hamleta
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1901 roku
b) 1934 roku
c) 1913 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) przedszkolu
b) prefekturze
c) banku
d) szkole
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) tydzień po wybuchu epidemii
b) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) dwa miesiące po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) przepowiednie św. Augustyna
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) cytaty z Biblii i Koranu
d) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) lizaków
c) pastylek mentolowych
d) gumy do żucia
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) złudzeniem
b) przenośnią
c) przypowieścią
d) metaforą
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) czterysta tysięcy mieszkańców
b) pięćset tysięcy mieszkańców
c) sto tysięcy mieszkańców
d) dwieście tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) tytoniu
c) przypraw
d) kawy
Rozwiązanie


Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Miguel
b) Michel
c) Sancho
d) Richel
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) ryksze
c) tramwaje
d) autobusy
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach dwudziestych dwudziestego wieku
d) latach trzydziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty rodzinne
d) kłopoty z naruszeniem prawa
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Londynie
b) Algierze
c) Lyonie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) schematyczna
c) chaotyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) główny komisarz policji
c) ordynator szpitala
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) dominikanin
b) jezuita
c) franciszkanin
d) benedyktyn
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) osobistymi opiniami
b) żalem i goryczą
c) uogólnieniami
d) podsumowaniami
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) stronniczy
b) subiektywny
c) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
d) obiektywny
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) „staje się”
b) jest zmienna
c) jest trudna do ujęcia
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Narodowej Partii Algierii
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Partii Ludu Algierii
d) Francuskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) rozpustne
c) zadbane
d) urokliwe
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) na poczcie
b) w banku
c) w szpitalu
d) w katedrze
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) metafizyczny
c) ateistyczny
d) ułomny
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Edith
b) Marlena
c) Jeanie
d) Jeaclin
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) trzy części
c) cztery części
d) siedem części
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Herod
c) Kaligula
d) Syzyf
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) siedmiuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) dwustu tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Algierii
c) Egipcie
d) Tunezji
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
b) epidemia skończyła się
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia przybrała na sile
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Tarrou
c) Rieux
d) Castel
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy