Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) metafizyczny
b) teistyczny
c) ułomny
d) ateistyczny
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 16 kwietnia
c) 29 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) siedmiuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Francuskiej Partii Komunistycznej
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) trzy części
c) siedem części
d) cztery części
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) benedyktyn
b) jezuita
c) franciszkanin
d) dominikanin
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) pastylek mentolowych
c) gumy do żucia
d) lizaków
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) katolicy
b) muzułmanie
c) Arabowie
d) Francuzi
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Algierze
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Maroku
c) Tunezji
d) Algierii
Rozwiązanie


Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Hamleta
c) Antygonę
d) Odyseusza
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) autobusy
b) powozy konne
c) tramwaje
d) ryksze
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Magazyn Choroby”
b) Tygodnik Zadżumionych”
c) „Przegląd Epidemiologiczny”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) osobistymi opiniami
c) uogólnieniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty natury osobistej
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty z naruszeniem prawa
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Grand i ojciec Paneloux
b) Tarrou i Grand
c) Rieux i Tarrou
d) Rieux i Cottard
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) Bernard Rieux
c) Grand
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Miguel
c) Richel
d) Sancho
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
b) epidemia przybrała na sile
c) epidemia skończyła się
d) epidemia zahamowała swój rozwój
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) złe warunki sanitarne
c) pogoda
d) choroba
Rozwiązanie


Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) przypowieścią
c) metaforą
d) złudzeniem
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) doktor Rieux
c) Joseph Grand
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest trudna do ujęcia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest zmienna
d) „staje się”
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach dwudziestych dwudziestego wieku
d) latach trzydziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) obiektywny
b) subiektywny
c) stronniczy
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) chronologiczna
c) schematyczna
d) chaotyczna
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Kartagina
c) Syzyf
d) Herod
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeaclin
b) Edith
c) Jeanie
d) Marlena
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) horoskopy i medycyna ludowa
b) cytaty z Biblii i Koranu
c) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
d) przepowiednie św. Augustyna
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) rozpustne
c) zadbane
d) brzydkie
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1901 roku
b) 1934 roku
c) 1928 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) główny komisarz policji
c) ordynator szpitala
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) druga
c) trzecia
d) czwarta
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) przedszkolu
c) banku
d) prefekturze
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Castel
c) Rieux
d) Tarrou
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na stadionie miejskim
b) na targowisku miejskim
c) na placu miejskim
d) w parku miejskim
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) w banku
c) na poczcie
d) w katedrze
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) w wypadku samochodowym
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) czterysta tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) pięćset tysięcy mieszkańców
d) dwieście tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) przypraw
c) tytoniu
d) kawy
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) tydzień po wybuchu epidemii
b) dwa miesiące po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) studia
c) lata spędzone w Paryżu
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy