Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty rodzinne
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) przedszkolu
c) szkole
d) prefekturze
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Grand i ojciec Paneloux
b) Rieux i Cottard
c) Rieux i Tarrou
d) Tarrou i Grand
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1913 roku
b) 1901 roku
c) 1934 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Kartagina
c) Herod
d) Kaligula
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na placu miejskim
b) na stadionie miejskim
c) na targowisku miejskim
d) w parku miejskim
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ateistyczny
b) metafizyczny
c) ułomny
d) teistyczny
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) miesiąc po wybuchu epidemii
c) dwa miesiące po wybuchu epidemii
d) tydzień po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) uogólnieniami
b) podsumowaniami
c) osobistymi opiniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) benedyktyn
c) dominikanin
d) jezuita
Rozwiązanie


„Dżuma” podzielona jest na:
a) cztery części
b) pięć części
c) trzy części
d) siedem części
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chaotyczna
b) schematyczna
c) chronologiczna
d) klarowna
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) dwieście tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) czterysta tysięcy mieszkańców
d) pięćset tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach dwudziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) autobusy
b) powozy konne
c) tramwaje
d) ryksze
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) przepowiednie św. Augustyna
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) przypraw
c) kawy
d) tytoniu
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Jeaclin
c) Jeanie
d) Edith
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Lyonie
c) Paryżu
d) Londynie
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) muzułmanie
c) katolicy
d) Francuzi
Rozwiązanie


Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) w wypadku samochodowym
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Odyseusza
c) Antygonę
d) Hamleta
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lizaków
b) gumy do żucia
c) pastylek mentolowych
d) lodów
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) siedmiuset tygodniowo
b) dwustu tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) tysiąca tygodniowo
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Algierii
b) Egipcie
c) Maroku
d) Tunezji
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) obiektywny
c) subiektywny
d) stronniczy
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) pogoda
b) głód
c) choroba
d) złe warunki sanitarne
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) studia
c) dzieciństwo spędzone w Algierii
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 29 kwietnia
d) 16 kwietnia
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Bernard Rieux
b) Jean Tarrou
c) Grand
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) czwarta
b) trzecia
c) pierwsza
d) druga
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Kurier Epidemii”
b) „Przegląd Epidemiologiczny”
c) „Magazyn Choroby”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Miguel
c) Sancho
d) Richel
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Francuskiej Partii Komunistycznej
c) Narodowej Partii Algierii
d) Algierskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) zadbane
b) brzydkie
c) rozpustne
d) urokliwe
Rozwiązanie

Mercier to:
a) prefekt Oranu
b) główny komisarz policji
c) ordynator szpitala
d) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest zmienna
b) jest trudna do ujęcia
c) „staje się”
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia skończyła się
b) epidemia zahamowała swój rozwój
c) epidemia przybrała na sile
d) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) metaforą
c) złudzeniem
d) przypowieścią
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Castel
c) Tarrou
d) Rambert
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) na poczcie
b) w katedrze
c) w szpitalu
d) w banku
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy