Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Narodowej Partii Algierii
d) Francuskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty natury osobistej
b) kłopoty zdrowotne
c) kłopoty rodzinne
d) kłopoty z naruszeniem prawa
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) przypowieścią
c) złudzeniem
d) metaforą
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Antygonę
c) Orfeusza i Eurydykę
d) Odyseusza
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1901 roku
b) 1934 roku
c) 1928 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Edith
b) Marlena
c) Jeanie
d) Jeaclin
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Magazyn Choroby”
c) „Przegląd Epidemiologiczny”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) pastylek mentolowych
b) lodów
c) gumy do żucia
d) lizaków
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) dominikanin
b) jezuita
c) franciszkanin
d) benedyktyn
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) tytoniu
b) przypraw
c) kawy
d) win
Rozwiązanie


Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) choroba
b) złe warunki sanitarne
c) głód
d) pogoda
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) trzecia
c) czwarta
d) pierwsza
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach trzydziestych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) w parku miejskim
b) na targowisku miejskim
c) na placu miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) schematyczna
c) chaotyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
b) epidemia zahamowała swój rozwój
c) epidemia przybrała na sile
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) pięciuset tygodniowo
b) siedmiuset tygodniowo
c) tysiąca tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wypadku samochodowym
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) uogólnieniami
c) podsumowaniami
d) osobistymi opiniami
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) metafizyczny
c) ułomny
d) ateistyczny
Rozwiązanie


Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) subiektywny
c) obiektywny
d) stronniczy
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) studia
c) czasy pracy w teatrze
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) rozpustne
b) brzydkie
c) urokliwe
d) zadbane
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) sto tysięcy mieszkańców
b) pięćset tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Grand i ojciec Paneloux
b) Rieux i Cottard
c) Rieux i Tarrou
d) Tarrou i Grand
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Kaligula
c) Herod
d) Syzyf
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) katolicy
b) Francuzi
c) muzułmanie
d) Arabowie
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 25 kwietnia
b) 16 kwietnia
c) 29 kwietnia
d) 8 kwietnia
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Castel
c) Rieux
d) Tarrou
Rozwiązanie

Mercier to:
a) główny komisarz policji
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) ordynator szpitala
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Tunezji
b) Maroku
c) Algierii
d) Egipcie
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Michel
c) Sancho
d) Miguel
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) cztery części
b) siedem części
c) pięć części
d) trzy części
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) dwa miesiące po wybuchu epidemii
c) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
d) tydzień po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) autobusy
c) tramwaje
d) ryksze
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) przedszkolu
b) banku
c) prefekturze
d) szkole
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) „staje się”
b) jest zmienna
c) jest trudna do ujęcia
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w banku
b) w katedrze
c) w szpitalu
d) na poczcie
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Rambert
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) cytaty z Biblii i Koranu
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) przepowiednie św. Augustyna
d) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Londynie
c) Paryżu
d) Lyonie
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Bernard Rieux
b) Grand
c) Jean Tarrou
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy