Dżuma | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniaopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Rieux i Tarrou
c) Grand i ojciec Paneloux
d) Rieux i Cottard
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) gumy do żucia
c) lizaków
d) pastylek mentolowych
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) osobistymi opiniami
c) żalem i goryczą
d) uogólnieniami
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) siedem części
b) pięć części
c) trzy części
d) cztery części
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) złudzeniem
b) przenośnią
c) przypowieścią
d) metaforą
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) pięciuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest zmienna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest trudna do ujęcia
d) „staje się”
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) druga
c) trzecia
d) czwarta
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) jezuita
c) dominikanin
d) benedyktyn
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) prefekturze
b) banku
c) przedszkolu
d) szkole
Rozwiązanie


Oran leży w:
a) Tunezji
b) Algierii
c) Maroku
d) Egipcie
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w katedrze
b) w banku
c) na poczcie
d) w szpitalu
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) obiektywny
b) stronniczy
c) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
d) subiektywny
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chronologiczna
b) chaotyczna
c) klarowna
d) schematyczna
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) czasy pracy w teatrze
c) lata spędzone w Paryżu
d) studia
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa miesiące po wybuchu epidemii
b) miesiąc po wybuchu epidemii
c) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
d) tydzień po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Rambert
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Francuskiej Partii Komunistycznej
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Odyseusza
c) Antygonę
d) Hamleta
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 29 kwietnia
d) 16 kwietnia
Rozwiązanie


Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) złe warunki sanitarne
b) choroba
c) pogoda
d) głód
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach dwudziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Herod
c) Kaligula
d) Kartagina
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty z naruszeniem prawa
d) kłopoty rodzinne
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) teistyczny
c) ateistyczny
d) metafizyczny
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) rozpustne
c) zadbane
d) brzydkie
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Rambert
c) Tarrou
d) Castel
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) przepowiednie św. Augustyna
b) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
c) horoskopy i medycyna ludowa
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) dwieście tysięcy mieszkańców
c) sto tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1934 roku
b) 1913 roku
c) 1901 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Przegląd Epidemiologiczny”
c) „Magazyn Choroby”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Mercier to:
a) główny komisarz policji
b) ordynator szpitala
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wyniku samobójstwa
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) tramwaje
c) autobusy
d) ryksze
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia zahamowała swój rozwój
b) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
c) epidemia przybrała na sile
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Sancho
b) Richel
c) Miguel
d) Michel
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) przypraw
b) win
c) kawy
d) tytoniu
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na stadionie miejskim
b) w parku miejskim
c) na targowisku miejskim
d) na placu miejskim
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Londynie
c) Lyonie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Bernard Rieux
b) Jean Tarrou
c) ojciec Paneloux
d) Grand
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) muzułmanie
b) katolicy
c) Arabowie
d) Francuzi
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeaclin
b) Edith
c) Jeanie
d) Marlena
Rozwiązanie

Tagi:
• biografia Alberta Camusa • życie i twórczość Alberta Camusa • motyw wojny w Dżumie • motyw śmierci w Dżumie • Zło w Dżumie • Motto w Dżumie • bohaterowie Dżumy • charakterystyka bohaterów w Dżumie • opracowanie Dżumy • postawy ludzkie w Dżumie Alberta Camusa • świat grozy i absurdu w Dżumie • streszczenie dżumy